I made this widget at MyFlashFetish.com.

jom share idea n jd followers saya

Saturday, April 23, 2011

senarai fail prasekolah

SENARAI FAIL PRASEKOLAH
Sebagai panduan senarai fail yang perlu ada di prasekolah adalah seperti di bawah :

1.FAIL PANITIA -
Senarai AJK/Carta Organisasi/Jadual Waktu/Sukatan dan Huraian Prasek/Ranc.Tahunan/Takwim/Carta Gantt/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat/Biodata Guru Prasek,PPM,Guru Pend.Islam
2. FAIL PENGURUSAN PRASEKOLAH -
Arahan-arahan/Pekeliling berkaitan
3. REKOD PERKEMBANGAN MURID - Senarai Semak/Rekod Anekdot/Rekod Berterusan/Analisis Kajian 3M/Junior Kids Programme
4. FAIL PERIBADI MURID - Salinan Surat Beranak/Kad Pengenalan Ibu Bapa,Penjaga/Rekod Kesihatan Murid/Sijil Sakit
5. FAIL HASIL KERJA MURID - Individu dan Kumpulan (Pastikan disemak dan diberikan ulasan)
6. FAIL PERMUAFAKATAN - Senarai AJK/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat
7. FAIL PEMILIHAN MURID PRASEKOLAH - Senarai AJK (GB,PK1,PK2,PKko,Guru Prasek,Guru Pend.Islam,Guru Tahap 1)/Senarai Nama Murid dan Pendapatan Ibu Bapa,Penjaga/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat
8. FAIL KEWANGAN - Jumlah Terimaan PCG (salinan disahkan)/Perbelanjaan,Pembelian(salinan disahkan)/Lawatan/Tajaan dll
9. FAIL MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR - Surat panggilan/'Hands-out'
10. FAIL STOK - Inventori (Borang Kew PA3 & Kew PA5)-Peralatan yang tidak perlu penyelenggaraan tetapi mesti ada pelupusan/Harta Modal (Borang Kew PA2 & Kew PA4)-Peralatan yang perlu penyelenggaraan berjadual/tidak berjadual yang perlu pelupusan/Peralatan Pejabat (Borang J3 & J4)-Peralatan pakai buang/(Borang Kew PA7)-Senarai peralatan modal dan inventori dalam kelas dan ditampal pada dinding.
11. FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH DAN PPM
12. BUKU REKOD PELAWAT
13. BUKU REKOD KELUAR MASUK MURID
14. BUKU REKOD PERGERAKAN GURU
15. BUKU REKOD PERGERAKAN PPM

Thursday, April 21, 2011

jom buat paper bag nie..

How to make the frog party favor bag:

You will need:

Papers
Scissors
Craft knife
Glue

1. Score all dotted lines with an empty ball-point pen. I am using a 'bone-folder' in this picture which does the same job.
2. Using a craft knife (adults only) cut through the 2 solid lines to make the slots for the eyes.
3. Fold all dotted lines well and firmly, especially the mouth flap, before you start gluing. To glue the bag side, press down with a flat object like a ruler to help securing.
4. Glue the bottom flap and press both sides to secure well. The square flaps fold in first, then the triangle ones with glue on.
5. Pinch the sides firmly as in the picture.
6. Put both frog eyes through the slits.Topi Birthday
You will need:

Papers
Scissors
Glue
Strings or elastic bands

1. Cut and glue the tab as indicated.
2. Roll the paper tighter than you need to make the paper easier to shape.
3. Glue the edge. You may use tape.
4. Hook strings or elastics on to the side tabs, fold and glue inside to secure.
We recommend you to print them on heavy weight papers for durability.